Kancelaria Adwokacka w Kielcach

Rozwody, Alimenty, Podział Majątku

Reprezentacja klienta w sądzie

Prowadzenie spraw rozwodowych, oraz o rozdzielność majątkową, podziały majątku, alimenty, zasiedzenie, uwłaszczenie, zapłatę, odszkodowanie. Reprezentacja w sprawach karnych oraz o zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa, eksmisję, także w sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek).

Sporządzanie pism procesowych

Pozwy, apelacje, skargi, zażalenia, wnioski oraz inne pisma procesowe i urzędowe. Wszelkie umowy cywilno-prawne i opinie prawne. Prywatne akty oskarżenia. Pisma na formularzach urzędowych. Wnioski w elektronicznym systemie ksiąg wieczystych.

Udzielanie porad prawnych

Szeroki wachlarz porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego, prawa pracy (przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę, mobbing), tematyki ZUS (wnioski o umorzenie należności, odwołania od decyzji) i inne.

Wiedza i doświadczenie

Adwokat Aleksandra Kolman jest członkinią Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, posiadającą uprawnienia do prowadzenia wszelkich spraw przed sądami powszechnymi na terenie RP, a także przed Sądem Najwyższym, w tym sporządzania skargi nadzwyczajnej.

Pani Mecenas od blisko piętnastu lat reprezentuje swoich klientów przede wszystkim w sprawach rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty, władza rodzicielska, podział majątku itp) i innych cywilnych. Jest absolwentką aplikacji sądowej. Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim. W czerwcu 2005 roku, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa francuskiego przy Uniwersytecie w Tours (Francja).

Dane kontaktowe

(41) 307 03 02 w godz. 9-16 pon.-pt.

kolman@adwokatkielce.pl

ul. Klonowa 55, lok. 14, Kielce

Konto bankowe Kancelarii:

Bank PKO BP

Numer: 50 1020 5558 1111 1489 9290 0026