„Ius est ars boni et aequi”

„Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe”. Celsus

Profesjonalne usługi prawnicze

Reprezentacja klienta w sądzie

Prowadzenie spraw rozwodowych, oraz o rozdzielność majątkową, podziały majątku, alimenty, zasiedzenie, uwłaszczenie, zapłatę, odszkodowanie. Reprezentacja w sprawach karnych oraz o zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa, eksmisję, także w sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek).

Sporządzanie pism procesowych

Pozwy, apelacje, skargi, zażalenia, wnioski oraz inne pisma procesowe i urzędowe. Wszelkie umowy cywilno-prawne i opinie prawne. Prywatne akty oskarżenia. Pisma na formularzach urzędowych. Wnioski w elektronicznym systemie ksiąg wieczystych.

Udzielanie porad prawnych

Szeroki wachlarz porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego, prawa pracy (przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę, mobbing), tematyki ZUS (wnioski o umorzenie należności, odwołania od decyzji) i inne.

Wiedza i doświadczenie

Mecenas Aleksandra Kolman jest członkinią Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, posiadającą uprawnienia do prowadzenia wszelkich spraw przed sądami powszechnymi na terenie Polski, a także składania skargi kasacyjnej i skargi o wznowienie postępowania do Sądu Najwyższego.

Adwokat Aleksandra Kolman ukończyła studia prawnicze w systemie dziennym na Uniwersytecie Łódzkim w 2003 roku. Pracę magisterską napisała w Katedrze Prawa Gospodarczego Handlowego. Jest absolwentką aplikacji sądowej. Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim. W czerwcu 2005 roku, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa francuskiego przy Uniwersytecie w Tours (Francja).

Dane kontaktowe

(41) 307 03 02

kolman@adwokatkielce.pl

Klonowa 55 / 14, Kielce